تو نیستی که ببینی

بدون من
نویسنده : (آتانه)Atane - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱۳
 

دیدی که سخــــت نیســـــت
تنها بدون مــــــــــن
دیدی صبح می شودشب ها بدون مـــــــــن
این نبض زندگی بــــــــی وقفه میزند
فرقی نمی کند
با مــــــن بدون مــــــن
دیــــــروز گر چه ســـــــخت
امروزم هم گذشت
طوری نمی شود
فردا بدون مــــــن ... !