تو نیستی که ببینی

فاجعه زندگی
نویسنده : iloosh - ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳۱
 

آدم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و می رونـد ..

امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو آن هـنگـام آغـاز می شـود

کـه آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

مـی مـــانــد و نبـودنـش در بـودن ِ تـو

چنـان تـه نـشیـن می شـود کـه تـــو می میـری

در حالـی کـه زنــده ای